Vítejte na stránkách věnovaným vyšetření pomocí sonografie (jiným slovem ultrazvuku, zkráceně ale běžně lidově "sono") ...


Praktický web určený pro spotřebitele sonografie - tedy pro Vás jako pacienta

Co mne k tomu přivedlo? - především opakované problémy s přípravou na sonografii některých orgánů břicha. Tedy situace, kdy si pacient sám (aniž si to uvědomuje) snižuje možnou výtěžnost a přesnost svého vyšetření. Ale komplikuje si život i jinak - může se stát že se proto bude muset dostavit k dovyšetření v dalším termínu (tedy vpodstatě k témuž vyšetření), a to ještě v takovém případě může hovořit o štěstí v tom smyslu, že jej odesílající lékař na sonografii téhož znovu pošle (opakované odeslání zatíží jeho náklady pro pojišťovnu).

Cílem je proto upřesnit některé nejasnosti a k vybraným tématům nabídnout i reprezentativní odkazy pro další snadnou orientaci. Vzhledem k tomu že adresátem blogu jste Vy jako pacient (nikoliv lékař-odborník, těm jsou určeny jiné portály), budu se snažit vybírat názorné a snadno pochopitelné odkazy. A samozřejmě pouze takové informace, o kterých jsem přesvědčen že poskytují o ultrazvukové diagnostice reálný obraz věci.

Nabídka témat se bude postupně rozrůstat v menu po straně vlevo.
Hlavním tématem "blogu" bude zcela logicky především vhodná příprava na ultrazvukové vyšetření. Je rozdělena podle oblastí na těle a je použitelná téměř pro všechny věkové kategorie s vyjímkou kojenců a malých dětí do zhruba 4-5 let věku, u nichž je před sonografickým vyšetřením samozřejmě zapotřebí zohlednit určitá specifika. Samostatný odklik na sono přípravu i těchto malých dětí naleznete proto v budoucnu rovněž v menu vlevo.Publikováno autorem původně na ultrazvuk.wordpress.com 22/3/2014.