Na této stránce naleznete odkazy týkající se nejen sonografie / ultrazvukové diagnostiky, ale celé oblasti zobrazovacích metod. Své zde jistě najdou i lékaři jiných odborností.
Seznam je, a vzhledem k téměř bezbřehému rozsahu informací na internetu, bude stále neúplný. Těm kolegům kteří mi k doplnění přepošlou odkaz na dle jejich míněný důležité místo, který by zde dle jejich mínění nemělo chybět, předem děkuji.Sonografické a radiologické portály


Weby s částečně placeným přístupem


Americký Institut pro ultrazvuk v medicíně je, jak už název napovídá, významná profesní společnost sdružující odborné zájemce ze všech oblastí lékařství kde se využívá ultrazvuk k diagnostice
American Institute of Ultrasound in Medicine

RSNA - server Amer. radiol. společnosti, publikuje jeden z nejvýznamnějších časopisů oboru - Radiology. Špičkové články zde najdou nejen zájemci o sonografii, ale ze všech oblastí zobrazovací diagnostiky.
RSNA - Radiology

Tak trochu konkureční společností k RSNA je American Roentgen Ray Society, publikující vynikající periodikum AJR, často více prakticky zaměřené nežli v Radiology. Jedno z prvých míst kde hledat současné kvalitní informace z oblasti ultrazvukové diagnostiky.
American Journal of Radiology

AJNR neboli American Journal of Neuroradiology je časopis americké neuroradiol. spol. Z oblasti sonografie tedy především informace na téma dopplerovská cévní vyšetření krčních tepen a intrakraniálního řečiště a oblast krku.
American Journal of Neuroradiology

ACR, další, zastřešující amer. radiol. společnost
American College of Radiology

... odsud zdarma - Gamuts in Radiology
Gamuts in Radiology

SCIR, společnost pro intervenční radiol. zájemcům o sonografii sice příliš nenabídne, ale pro intervenčně zaměřené lékaře je to nepocjybně významný server
Society of Interventional Radiology


Weby zdarma


Kvalitní web věnovaný problematice diagnostické sonografie / ultrazvuku v mnoha oborech. Sonografista zde nalezne jak krátký úvod do metodiky vyšetření včetně schémat )a to včetně jak přiložit a orientovat ultrazvukovou sondu), normální sonografický obraz, tak i popis různých patologických stavů se kterými se může setkat.
Ultrasoundpaedia

Výukový obrazový soubor z mnoha oblastí sonografie (od holandských autorů). Sonografické snímky normálního stavu a různých patologických nálezů jsou doprovázené často i ultrazvukovými cine-loops zachycenými v rámci real-time dynamického zobrazení při vyšetření konkrétního pacienta.
Ultrasoundcases

Collaborative Hypertext of Radiology, autorem je Dr. C.E.Kahn. Jedná se o rozsáhlý referenční radiologický online seznam integrovaný s klinickými daty, obsahující více než 1100 dokumentů popisujících nemoci, anatomii, a radiologické nálezy. Nebudou tedy zklamáni ani lékaři věnující se sonografii.
Chorus

Velmi kvalitní referenční online textová a obrazová databáze, zevrubně postihující radiol. tématiku (samozřejmě nejen sonografii, ale veškeré zobrazovací metody, a to včetně klinických aspektů nemocí, patofysiologie a normality, atd.)
Radiopaedia.org

eMedicine je velmi rozsáhlá databáze ze všech oborů medicíny, velmi kvalitní lexikon postihující etiologii, popis choroby a její projevy, diferenciální rozvahu, ale i léčbu. Zde naleznete radiologické odkazy a články, takže je zde samozřejmě i sonografická problematika
eMedicine - Radiologické odkazy /články

Výukové materály v oboru zobrazovacích metod online. Ostatně, knihu (W. Herring, MD) navazující na tento web si lze i zakoupit.
LearningRadiology.com

Radiology Courses – výukové případy z různých oblastí, vždy v sérii po 4 kazustikách. I sonografická tematika, občasně ...
Radiology Courses

Radiology Charts. Na své si zde jistě přijdou i lékaři věnující se sonografii např. měkkých částí ....
Radiology Charts

CTisus.com - Problematika CT podaná od jednoho z nejlepších odborníků a specialistů v oboru (Dr. E.K. Fishman, z Johns Hopkins Hospital). Nikoliv tedy místo pro sonografisty, ale nelze opominout.
CTisUs

Radiology Ebooks, Radiology Apps and Podcasts - odklik na výukové knihy a materiály v oboru zdarma
Radiology Ebooks

Velmi zdařilý projekt holandské radiol. společnosti věnovaný mnoha aspektům zobrazovací diagnostiky (sonografie, CT, MRI, atd - včeně mnoha a mnoha cine-loops ze skutečných vyšetření, je doprovázeno velmi kvalitními doprovodnými ilustracemi, ...)
Radiology Assistant

Interaktivní kurz věnovaný fyzikálním principům a funkci MRI, nominovaný na cenu Franc. radiol. spol. Opět, nikoliv místo pro lékaře z oblasti sonografie, ale nelze opominout.
IMAIOS – e-MRI

NessAvier – Simply Physics - z podobného soudku, opět fyzika věnovaná MRI.
Simply Physics

Každý den nový případ s krátkým popisem, z celé oblasti radiologie (klasický rentgen, CT, MRI, sonografie, ...)
Radiology Picture of the Day

Klinické a výukové případy v radiologii. Musím upozornit, že jen několik vzorových případů je zdarma, jinak jde o placený přístup.
Claripacs


Další medicínské odkazy


Medical Matrix - odkazy na skutečně různorodou medicínskou zobrazovací tematiku, tedy včetně sonografie (nutno dohledat).
MedicalMatrix

Knihy zdarma a odkazy na výukové materiály pro studenty, nejen zobrazovacích metod.
MedicalStudent

Knihy zdarma a výukové materiály pro oblast nejen radiologie nebo sonografie, ale i z jiných lékařských oborů.
Medical Books FreeBookCentre –

Medicínské zkratky a acronyma - hodí se jistě nejen v radiologii a v sonografické praxi ...
Medical Abbreviations

Medical Mnemonics - k zapamatování si důležitých detailů a pojmů při výuce medicíny, nejen pro studenty. Upřímně, až velmi rozsáhlé ...
Medical Mnemonics