Příprava podle oblastí:


Další témata pro Vás:

Příprava na sonografii štítné žlázy (thyreoidey)

Jak už bylo řečeno v obnecné části týkající se tzv. "měkkotkáňových vyšetření" (tedy povrchových tkání těla), před sonografií štítné žlázy (thyreoidey) si nezapomeňte dočasně doma předem sundat veškeré ozdobné řetízky na krku.
Nejen kovové - ty především, mohou dokonce i poškodit povrch ultrazvukové sondy, ale veškeré přívěsky- tedy i kožené pásky či pouhé šňůrky.

Jakýkoliv materiál totiž zabrání průniku ultrazvukového vlnění a tedy zobrazení oblasti pod tímto materiálem.

Pokud se k vyšetření chcete přímo objednat, na liště menu naleznete přímý odkaz na pracoviště, případně můžete pracoviště kontaktovat zde: Ultrazvuk a sonografie doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

  zpět na výběr oblastí přípravy a na další témata