Příprava podle oblastí:


Další témata pro Vás:

Ultrazvuk dětského břicha - příprava k sonografickému vyšetření kojenců a malých dětí

Jdete-li na ultrazvuk břicha s novorozencem nebo kojencem, případně s velmi malým dítětem, je samozřejmě potřeba adekvátně přípravu modifikovat.
Bližší informace je vhodné aby Vám poskytl Váš odesílající lékař, můžete kontaktovat i sonografické pracoviště kam jste odesíláni.

Obecně platí že křik a výraznější neklid mohou provedení ultrazvukového vyšetření v potřebné kvalitě až znemožnit. Proto s malými dětmi doporučuji doprovod obou rodičů (nebo jiného dítěti známého dalšího dospělého člena rodiny), tak aby s jejich spoluprací bylo během sonografie dosaženo dostatečného zklidnění.

Tip - s malými dětmi je vhodné provedení ultrazvukového vyšetření předem v domácím prostředí "nacvičit" formou hry a vysvětlit mu jemu srozumitelnými slovy, tak aby dítě bylo s provedením vyšetření předem alespoň rámcově seznámeno a zbytečně se neobávalo. Vyšetření je snadnější, rychlejší i výtěžnější pokud dítě kooperuje.

Pokud se k vyšetření chcete objednat, na liště menu naleznete přímý odkaz na pracoviště, případně můžete pracoviště kontaktovat zde: Ultrazvuk a sonografie doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

  zpět na výběr oblastí přípravy a na další témata


Publikováno autorem původně na ultrazvuk.wordpress.com 22/10/2014.