Příprava podle oblastí:


Další témata pro Vás:

Příprava na sonografii ledvin a měchýře
Příprava na sonografii na sonografii orgánů v malé pánvi


Nejdříve je zapotřebí zdůraznit že tato příprava se týká sonografie prováděné transabdominálně, kdy Vám lékař sondu přikládá zevně na povrch kůže břicha - tedy sonografie jak Vám ji typicky provedou na naprosté většině pracovišť kam zavítáte (tedy radiologických, ale i interních, urologických, atd).
Ke gynekologickému ultrazvuku dělohy a vaječníků vaginální sondou je totiž příprava zcela jiná, ale tou se nyní zabývat nebudu.

V oblasti měchýře a obecně malé pánve je při obvyklém způsobu vyšetření základním požadavkem dostatečná náplň měchýře. A obdobně jako při ultrazvukovém vyšetření nadbřišku, tak i zde nepanuje jednota v doporučeních co si pod tím přesně představit. Takže některá pracoviště se omezují na strohou formulaci typu "... k vyšetření je vhodné přijít s plným močovým měchýřem", případně se rozepíší "... před vyšetřením hodně pijte aby se naplnil močový měchýř, sono vyšetření je možné jen s naplněným močovým měchýřem!", apod.

Není to ale jako informace na které závisí výtěžnost Vaší sonografie tak trochu málo? Přináší totiž nepochybně značnou míru nejistoty - co se tím myslí? Kolik toho mám před sonografií vypít – sklenici?, litr?, dva litry?, .... má být snad měchýř naplněn "až k prasknutí"? Budu se muset v čekárně s přeplněným měchýřem kroutit bolestí a počítat každou minutu čekání nebo se při vyšetření v půli omluvit že už to nevydržím a běžet rychle na toaletu?
A hůř - co když budu muset déle čekat než mě lékař přijme k vyšetření? (opravdu, málokde vás přijmou přesně na minutu času objednání, a v nemocnicích se nejednou čeká hodinu a více ...).
To jsou zcela oprávněné obavy a nejasnosti. A v praxi jsem se už setkal s opravdu podivnými formami "přípravy" doporučené pacientům odjinud (raději nebudu zmiňovat co někteří dokáží vymyslet ...).

Takže jak by to mělo asi ideálně vypadat:

K sonografii v oblasti malé pánve je pocit "plného měchýře" skutečně potřeba, ale - tento pocit bývá poněkud individuální. Obecně lze tedy u zdravého dospělého jedince doporučit před ultrazvukovým vyšetřením zhruba 2 hod nemočit + během této doby postupně vypít zhruba 3/4 litru tekutiny (viz i příprava na webu mého pracoviště zde).

Jak jsem uvedl, tekutinu je zapotřebí vypít postupně. Je rozhodně nevhodné vypít vše naráz např. už 2 hodiny před termínem sonografie (nejspíše se měchýř rychle naplní a budete potřebovat vymočit dříve), stejně jako je nevhodné vypít vše až těsně před vyšetřením (tekutina se dostane jen do žaludku a do střev, nikoliv ale do měchýře).

A mohu jenom doporučit si v domácích podmínkách předem odzkoušet svoji vlastní individuální časovou toleranci potřebné náplně měchýře.

Nezapomínejte ani na to, že extrémy jsou obecně vždy nevhodné. Je stejně tak nevhodný "téměř prázdný" nebo "poloprázdný"“ měchýř jako měchýř "přeplněný" (zde opravdu neplatí že více je lépe). V druhém případě totiž dojde k nevhodnému rozepětí jeho stěny takže při sonografii drobné nerovnosti nebo i drobné útvary nemusí být vidět, dochází k nevhodnému útlaku orgánů kolem měchýře, a výrazné přeplnění se v některých případech může i nepříznivě odrazit i na náplni dutého systému ledvin - ledvina pak může vypadat až patologicky, a sonografista bude asi nucen doporučit sonografii zopakovat za fyziologikých (přiměřených) podmínek.

Požadavek lačnění u selektivního sonografického vyšetření ledvin a měchýře není sice podmínkou, je však vhodné - pečlivý sonografista se jistě podívá alespoň základně i na nejbližší okolí ("sono břicha" ale v tomto případě očekávat nemůžete).

Pokud jste vše řádně splnili, nicméně přesto v čekárně máte už pocit že to opravdu už příliš dlouho „nevydržíte“, nebojte se na to ultrazvukové pracoviště upozornit – ale v rozumném předstihu. Bude-li to možné, jistě Vám vyjdou vstříc.

Pokud se k vyšetření chcete objednat, na liště menu naleznete přímý odkaz na pracoviště, případně můžete pracoviště kontaktovat zde: Ultrazvuk a sonografie doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

  zpět na výběr oblastí přípravy a na další témata


Publikováno autorem původně na ultrazvuk.wordpress.com 18/2/2014.