Příprava podle oblastí:


Další témata pro Vás:

Příprava na sonografii karotid / cév krku, cév končetin, atd.

Před sonografií karotid a vertebrálních arterií si nezapomeňte dočasně doma předem sejmout řetízky na krku - nejen kovové (ty především, mohou i poškodit povrch ultrazvukové sondy) ale veškeré - tedy i ozdobné kožené pásky či pouhé textilní šňůrky.
Jakýkoliv materiál zabrání průniku ultrazvukového vlnění a tedy zobrazení oblasti pod tímto materiálem.

Pokud si je nesundáte, nebo se Vám to aktuálně ani nezdaří, lékař na sonografii se může pokusit takové limitující oblasti "vyhnout", ale ne vždy je to možné - výsledkem poté může být limitující artefakt v místě kovu, nebo se lékař takové oblasti i pro nebezpečí poškození sondy vyhne ale s tím rizikem pro Vás že oblast nebude ideálně vyšetřena.

Obdobně, jdete-li na ultrazvukové vyšetření žil končetin - typicky dolní končetiny k vyloučení trombózy nebo tromboflebitidy, počítejte s tím že z oblasti která má být vyšetřována bude předem nutné sejmout obvazový materiál jako zdravotní elastické kompresivní punčochy, obinadla, apod.
To samé se týká samozřejmě i sonografie tepen končetin k posuzení stavu zúžení (stenózy).
Sonografii žil a tepen končetin při zakrytí povrchu končetiny textilním nebo jiným materiálem nelze provést.

Pokud se k vyšetření chcete objednat, na liště menu naleznete přímý odkaz na pracoviště, případně můžete pracoviště kontaktovat zde: Ultrazvuk a sonografie doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

  zpět na výběr oblastí přípravy a na další témata