Příprava podle oblastí:


Další témata pro Vás:

Příprava na sonografii gynekologických orgánů

Gynekologické (případně porodnické) sonografické vyšetření se provádí dvěma způsoby - buď vaginálně (přes pochvu) nebo přes břišní stěnu. Vzhledem k tomu že vaginální vyšetření v šeském zdravotním systému provádí pouze gynekolog, věnovat se mu zde nyní nebudu.
Ultrazvukové vyšetření malé pánve prováděné přes břišní stěnu jak je obvyklé na radiologických i jiných pracovištích (urologických, interních atd.) zahrnuje u ženy i gynekologické orgány.

Potřebná příprava na sonografii tímto standardním způsobem je shodná s přípravou na sonografii ledvin a měchýře - to znamená přiměřeně naplněný močový měchýř

  zpět na výběr oblastí přípravy a na další témata