Sonografie a Ultrazvuk (nejen) pro pacienty ...... neboli praktické informace pro Vás. Především:

jak má vypadat správná příprava na sonografické vyšetření (především na sono břicha) a co při ní nezanedbat,
objasnit jaký je princip, možnosti, ale i limitace diagnostického ultrazvuku,
k vybraným tématům nabídnout odkazy pro další snadnou orientaci,
upozornit na co se zaměřit při výběru nejen ultrazvukového pracoviště kam chcete jít nebo kam jste posláni - co je a co není podstatné

Nechci opominout ani lékaře věnující se profesně především sonografii - těm k problematice diagnostického ultrazvuku nabízím na samostatné refereční stránce katalog vybraných odborných odkazů.
Hlavní skupinou které jsou stránky určeny jsou ale především pacienti.
Doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc. - krátké představení


Ultrazvukové diagnostice se věnuje již od počátků své klinické praxe, s 20-letým působením jako radiolog a pedagog ve Fakultní nemocnici Motol Praha.

Během této doby se aktivně podílel nejen na vzdělávání studentů 2. LF UK Praha, ale rovněž lékařů v rámci postgraduální výuky v IPVZ Praha.

Je členem významných odborných zahraničních společností, jako doposud jediný v ČR byl jmenován Senior členem Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství (ocenění přínosu pro ultrazvukovou diagnostiku v lékařství).
Je autorem řady odborných publikací doma i v zahraničí, i četných přednášek na zahraničních kongresech a sympoziích (USA, Holandsko, Velká Británie, Belgie, Dánsko, Norsko, Rakousko, Řecko).

Nyní se věnuje především své privátní ultrazvukové praxi:

Základní informace o sonografickém pracovišti


Nejvyšší kvalifikace v oboru sonografie, nové špičkové přístrojové vybavení a skutečně nadstandardně rozsáhlý čas věnovaný Vašemu vyšetření Vám jistě budou zárukou kvalitní a zodpovědné odborné péče.

K sonografickému (ultrazvukovému) vyšetření se můžete objednat v celém rozsahu oboru - tedy nejen veškerých orgánů břicha, ale také povrchových měkkých tkání včetně pohybového aparátu(krk, slinné žlázy, různá zduření a jiné útvary kdekoliv na těle, poúrazové stavy), atd.
Vysoce kvalitní přístrojové vybavení umožňuje samozřejmě rovněž ultrazvuková dopplerovská vyšetření tepen a žil prakticky všech oblastí těla (žil a tepen končetin, cév břicha, karotid a vertebrálních arterií krku).

A nejen to:
Základním principem organizace práce na pracovišti je služba "Sonografie bez čekání" - budete přijati na předem dohodnutý čas, žádné zbytečné čekání.
Čekáte na sonografii jinde týdny? Je to zcela zbytečné - krátké objednací termíny do týdne jsou základním požadavkem včasné péče i přiměřeného očekávaného komfortu pacienta. Ordinační doba je pružně přizpůsobována požadavkům.
A samozřejmě ... pokud máte žádanku od lékaře, vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.

Pakliže Vás tato nabídka zaujala, na liště menu naleznete přímý odkaz na pracoviště (bližší informace a kontakt), případně můžete přímo zde: Ultrazvuk a sonografie doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.